Για πρώτη φορά αναφέρεται σε έγγραφο της οικογένειας των Μελισσινών στο έγγραφο των  12 Αρχοντόπουλων του 1182, με το όνομα Σκύφια. Δεν συναντάται στις ενετικές απογραφές, ενώ γίνεται λόγος για τον οικισμό σε δικαστικό έγγραφο του 1388, το οποίο αφορά επαναστάσεις.