Δεν αναφέρεται σε ενετικές απογραφές. Βρίσκεται όμως στη θέση της ομώνυμης αρχαίας πόλης. Λόγω έλλειψης ανασκαφών δεν έχουν βρεθεί αξιόλογα ευρήματα. Πάντως είναι βέβαιο ότι υπήρχε κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο διότι αναφέρεται στον Ιεροκλή. Πάντως ίχνη παλαιοχριστιανικής βασιλικής διατηρούνται κάτω από τον ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του 14ου αιώνα. Η θέση κατά πάσα πιθανότητα είχε συνεχή κατοίκηση και κατά την πρώτη και κατά την δεύτερη βυζαντινή περίοδο, αφού μάλιστα αναφέρεται και στα έγγραφα τα σχετικά με τον καθορισμό των κτήσεων των 12 Αρχοντόπουλων