Μια ακόμα αρχαία πόλη που ήκμασε κατά την ρωμαϊκή περίοδο. Δεν υπάρχουν συστηματικές ανασκαφές και γι αυτό δεν υπάρχουν σημαντικά ευρήματα της πρώτης περιόδου. Κατά την δεύτερη όμως περίοδο περιγράφεται ως κέντρο της οικογένειας των Σκορδίλιδων, όπως πληροφορεί το έγγραφο που καθορίζει το φέουδό τους.